20 Mita Brachiosaurus fifi sori ni Chile igbo o duro si ibikan

20 Mita fifi sori Brachiosaurus ni ọgba igbo igbo Chile (5)

20 Mita fifi sori Brachiosaurus ni ọgba igbo igbo Chile (4)

20 Mita fifi sori Brachiosaurus ni ọgba igbo igbo Chile (3)

20 Mita fifi sori Brachiosaurus ni ọgba igbo igbo Chile (2)

20 Mita fifi sori Brachiosaurus ni ọgba igbo igbo Chile (1)