18 Mita Sauroposeidon fifi sori ni Dino o duro si ibikan

18 Mita Sauroposeidon fifi sori ẹrọ ni Dino park (4)

18 Mita Sauroposeidon fifi sori ẹrọ ni Dino o duro si ibikan (3)

18 Mita Sauroposeidon fifi sori ẹrọ ni Dino o duro si ibikan (2)

18 Mita Sauroposeidon fifi sori ẹrọ ni Dino o duro si ibikan (1)