15 Mita Tyrannosaurus fifi sori

15 Mita fifi sori ẹrọ Tyrannosaurus (3)

15 Mita fifi sori ẹrọ Tyrannosaurus (2)

15 Mita fifi sori ẹrọ Tyrannosaurus (1)